Sympany
Ruimt uw kledingkasten uit. Deponeer oude kleding in de kledingcontainer.

Vacatures

Beste Boktleden,

Al eerder is er aandacht gevraagd voor de bemensing van diverse commissies. Tot nu toe zijn er maar relatief weinig tot geen reacties gekomen op deze dringende oproep om je beschikbaar te stellen voor diverse werkzaamheden.

We moeten NU echt gaan oppassen bij de bemensing van het bestuur en allerlei commissies want anders zullen we het kwaliteitsniveau van onze vereniging niet kunnen handhaven.

Er worden mensen gezocht voor enkele dragende functies in het bestuur:

 • Penningmeester
  i.c.m. Mary van Zomeren de financiën organiseren en beheren. (Mary zal tot 1 oktober alle taken waarnemen.)
 • Secretaris
 • Voorzitter technisch beleid
  Hieronder vallen de competities, open toernooien en clubkampioenschappen. Op dit moment hebben we 3 leden die de KNLTB competities regelen en 2 leden die zich in willen zetten voor de clubkampioenschappen (ondersteuning hierbij is natuurlijk ook van harte welkom).
 • Voorzitter commercieel beleid
  Hieronder vallen alle zaken die betrekking hebben op het paviljoen, baanonderhoud, ICT en bardiensten. Deze commissie is op dit moment goed bezet.

Er worden nieuwe commissieleden gezocht voor de:

 • Promotie Commissie
  Deze commissie wordt momenteel alleen door Jan Weg bemand en dit is natuurlijk veel te weinig. Zoals aangegeven kunnen we ook via sponsoren onze inkomsten verhogen. We streven er hierbij naar om sponsoren direct te betrekken bij onze activiteiten en plannen om zodoende de betrokkenheid en zichtbaarheid van de sponsor te vergroten.
 • Werkgroep Ledenwerving
  Op dit moment doen we veel herhalingsoefeningen en de vraag is of er andere manieren zijn om mensen te enthousiasmeren om bij ons te komen tennissen. Hiervoor zijn we op zoek naar leden (m/v) die ,samen met Irene en Anja, nieuwe energie en ideeën in onze wervings-campagne willen / kunnen brengen.
 • Werkgroep Sjapoo
  Vorig jaar is er een gesprek geweest over de inrichting / aankleding van onze Sjapoo. Op dit moment is hier nog maar weinig van gerealiseerd en wat er gedaan is dient nog afgemaakt te worden. Maar met alleen de aankleding gaan we geen grotere omzet creëren en dus zijn we hier op zoek naar mensen die activiteiten kunnen / willen bedenken en verzorgen. Deze organiseren we voor onze leden maar ze hoeven niet tennis gerelateerd te zijn.

Beste Boktleden, kijk eens of je niet een paar uren wil vrijmaken ter versterking van die commissies. Zij willen ook graag nieuw elan!
Indien je informatie wilt, spreek dan leden van die commissie aan of wend je tot het Bestuur!

Agenda
26-08-2017
TV Bokt Fietsdag
Een gezellige fietstoertocht door het Brabantse landschap voor jong en oud, Boktleden, maar ook voor vrienden en fami...
01-09-2017
Clubkampioenschappen 2017
De ware talenten en liefhebbers kunnen op dit toenooi hun krachten meten.
03-09-2017
Jeugd Wedstrijdweek
Deze week is onderdeel van het lesprogramma. Er zullen deze week dan ook geen jeugdtrainingen verzorgd worden maar al...
Commissies
Bestuur