Aanbieding
Je vrienden en kennissen kunnen nu een winterlidmaatschap aangaan.

ISK winter 2020-21

Ook al is de zomer ISK nog niet uitgespeeld kan je al inschrijven voor de winter ISK.

Voor de avond ISK sluit de inschrijving op 16 oktober.

Inschrijven avond ISK

Voor de woensdagochtend DD ISK sluit de inschijving op 23 oktober

Inschrijven woensdagochtend DD

Commissies
RB ISK