Aanbieding
Je vrienden en kennissen kunnen nu een winterlidmaatschap aangaan.

Incasso machtiging

For English: vlag_GB

header_SEPA_incasso_combi

Tennisvereniging Bokt int bij voorkeur de jaarlijkse contributie van haar leden met een automatische incasso-opdracht aan de bank.


Machtigen is gemakkelijk en voordelig:

  • Je vergeet nooit te betalen;
  • Je bespaart jezelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
  • Je houdt zeggenschap doordat je een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken (storneren);
  • Je kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken;
  • Je krijgt, als spelend lid, € 5,- korting op de contributie.
     

header_SEPA_machtiging_combi

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als je daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. Hiervoor kun je gebruik maken van het machtigingsformulier. Gelieve dit formulier te downloaden ('invul'-pdf). Vul daarop in voor wie je contributie betaalt, de gegevens van de rekeninghouder, het IBAN-nummer waar de contributie op geïncasseerd kan worden en de plaats en datum van invullen. Print het formulier en onderteken de machtiging.
Scan of fotografeer het ondertekende formulier en mail het naar de ledenadministratie. Je kunt het ook opsturen naar: Ledenadministratie TV Bokt
 

header_SEPA_terugboeken_combi

Indien je een doorlopende machtiging hebt afgegeven en je bent het niet eens met een afschrijving, dan kun je deze laten terugboeken (storneren). Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank.

Je kunt je bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden.

Als je van mening bent dat een bedrag ten onrechte van je rekening is afgeschreven, omdat je geen machtiging hebt afgegeven, kunt je tot 13 maanden na datum van afschrijving een verzoek indienen bij je bank om dit te corrigeren.

Informeer bij je bank naar de voorwaarden.
 

header_SEPA_intrekken_combi

Als je je lidmaatschap opzegt komt de machtiging automatisch te vervallen. Je hoeft ons dan dus geen ander formulier toe te sturen dan het opzeg-formulier!
Je kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld omdat je liever op rekening betaalt. Hiervoor kun je gebruik maken van het intrekkingsformulier. Gelieve dit formulier te downloaden, in te vullen, uit te printen en ondertekend op te sturen naar: Ledenadministratie TV Bokt.

Indien je de machtiging gedeeltelijk intrekt, bijvoorbeeld omdat het lidmaatschap niet meer door jou betaald wordt, kun je invullen voor wie de machtiging wordt ingetrokken.

TV Bokt dankt je voor je medewerking.

Commissies
Bes Ledenadmin.