Kledingcontaine...
Heb je overtollige kleding breng deze naar onze kledingcontainer.

Lid worden

For English: vlag_GB

Voor het lidmaatschap zijn de volgende twee zaken van belang:

1) Foto en machtiging automatische incasso
Je dient een machtigingsformulier (Incasso machtiging) te downloaden, in te vullen, uit te printen en, samen met een recente duidelijke foto, op te sturen naar (kan ook digitaal):

2) Invullen onderstaand inschrijfformulier
Vul het formulier zo volledig mogelijk in, daarna op "Inschrijven" klikken.

Toelichting contributie:
Bij aangaan van het lidmaatschap is de contributieverplichting van toepassing.
De contributieberekening is als volgt:
Stel je wilt per 1 april lid worden (altijd per hele maand):
Je betaalt dan 9/12 deel van de jaarcontributie + eenmalig het inschrijfgeld.

Inschrijfformulier

Als je lid wilt worden van TV BOKT vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in
en klik daarna op "Inschrijven".

Let op: Zonder foto en machtiging geen inschrijving! Stuur deze zo snel mogelijk in.

Persoonlijke gegevens

Vul hier je persoonlijke gegevens in. ( * = verplicht veld)

Achternaam (en tussenvoegsel) *
Voornaam *
Voorletters
Man / Vrouw *
        
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Mobiel
E-mail
Ingangsdatum lidmaatschap (dd-mm-jjjj) *
Opmerking

Aanvullende gegevens

Invullen naar gelang van toepassing

Hoe kwam TV Bokt bij je in beeld? *
Heb je tenniservaring?
        
Ben je lid van een tennisclub (geweest)?
        
Zo ja, KNLTB-nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Speelsterkte padel

Alleen voor 16 jaar en ouder

Wil je helpen in een commissie?
        
Indien ja, op welk gebied

Publicatie persoonlijke gegevens

Het is gebruikelijk om persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon, e-mail, speelsterkte) in een ledenlijst op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website te publiceren.

Akkoord met publicatie van gegevens *
        

Verzendbevestiging

Indien je een bevestiging van deze inschrijving wenst, moet je hieronder het e-mailadres invullen waar de bevestiging naartoe gestuurd moet worden.

E-mail voor verzendbevestiging *
Agenda
05-01-2020
Nieuwjaarsreceptie
Het Bestuur nodigt alle leden van harte uit om te komen toasten op het nieuwe jaar. Van 15:00 tot 17:00 uur in de Sja...
Commissies
Bes Ledenadmin.